Dos projectes FEDAC reben la certificació d’innovació pedagògica del Departament d’Educació

Dos projectes FEDAC reben la certificació d’innovació pedagògica del Departament d’Educació

El projecte d’escacs educatius i socials Eskcmat de FEDAC Sant Narcís i el projecte Teatre a l’escola de FEDAC Cerdanyola han rebut la certificació d’innovació pedagògica del Departament d’Educació.

Eskcmat, projecte d’escacs educatius i socials

El projecte d’escacs educatius i socials es va iniciar el curs 2013/14 a l’escola FEDAC Sant Narcís, a Girona. Els objectius inicials del projecte eren la millora dels resultats de matemàtiques en les proves de competències bàsiques de 6è de primària i el canvi metodològic cap a un enfocament més lúdic i actiu.

Des d’aleshores, la implicació al llarg dels cursos de tota la comunitat educativa (educadors, alumnes i famílies) amb el projecte d’escacs ha permès recollir diverses evidències de millora, que el Departament d’Educació reconeix amb la certificació d’innovació pedagògica.

Entre d’altres, s’han registrat evidències de millora en l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil i primària vinculades a un reforç del currículum i millors resultats competencials en proves matemàtiques (resolució de problemes). També s’ha constatat la potenciació del canvi metodològic en el claustre amb la formació en escacs educatius i la creació d’activitats d’aprenentatge gamificades, així com la creació d’una comunitat amb la implicació de famílies i alumnes en reptes i trobades d’escacs.

Teatre a l’escola

Per la seva banda, el projecte Teatre a l’escola de FEDAC Cerdanyola també ha estat reconegut pel Departament d’Educació amb la certificació d’innovació pedagògica.

Aquest projecte, que es duu a terme des del curs 2016/17, implementa la cultura del teatre de forma transversal a totes les etapes educatives de l’escola (educació infantil, educació primària i educació secundària), tant a nivell escènic com artístic en general, amb la representació de diverses obres al llarg del curs.

Amb els anys, el projecte ha introduït a l’escola diferents activitats lligades al món del teatre: creació de guions, elaboració de càstings, creació de coreografies i cançons, escenificació, construcció de decorats, disseny del vestuari, etc. D’aquesta manera, Teatre a l’escola ha esdevingut un projecte transversal d’escola, que implica alumnes, educadors i famílies de totes les etapes.

Les evidències constaten que Teatre a l’escola permet que alumnes de totes les edats:

  • potenciïn l’expressió corporal, vocal i emocional
  • descobreixin els seus talents i millorin l’autoestima
  • treballin la cohesió de grup
  • connectin els coneixements de diferents àrees
  • guanyin confiança a l’hora de parlar en públic
  • desenvolupin la capacitat d’improvisació
  • aprenguin a treballar de manera lúdica sense perdre de vista la responsabilitat i l’esforç que implica fer una obra
  • surtin de la zona de confort i s’empoderin
  • valorin l’èxit de l’altre com a propi

Les certificacions en innovació pedagògica rebudes pel Departament d’Educació per aquests dos projectes són també un reconeixement per al conjunt d’escoles FEDAC i el nostre compromís amb la innovació educativa a través del pla estratègic #avuixdemà.

Alumnes de l'escola FEDAC Cerdanyola participant en el projecte Teatre a l'escola, reconegut amb el certificat d'innovació pedagògica del Departament d'Educació
Alumnes de FEDAC Cerdanyola en una representació del projecte Teatre a l’escola.

Alumnes de l'escola FEDAC Sant Narcís en una activitat del projecte d'escas educatius i socials, reconegut amb la certificació d'innovació pedagògica del departament d'Educació.