Aula Oberta

Formació per a educadors

El desenvolupament dels talents i les competències humanes i professionals de les persones que formen la FEDAC és l’eix que vertebra el nostre Pla de Formació Institucional.

Aquest pla permet als educadors de les 25 escoles FEDAC conèixer i aprofundir en la nostra identitat i projecte educatiu. A més, acollim, acompanyem i proporcionem als educadors espais de reflexió i formació al voltant del seu rol com a educadors-xerpes i del seu creixement personal.

Acollida I, II, III i IV

L’Acollida I, II, III i IV és l’itinerari formatiu per als docents novells que s’integren a la FEDAC. Durant els seus primers quatre anys a les nostres escoles, participen en aquesta formació que els permet viure, sentir i compartir la nostra missió i projecte educatiu amb voluntat transformadora i d’esperança per a la millora de l’entorn social.

Alhora, entenem que el personal d’administració i serveis (PAS) de les 25 escoles i la seu de la fundació també tenen un rol educador. Per aquest motiu, també participen en una formació d’Acollida per donar-los la benvinguda a la FEDAC i que els permet conèixer el nostre caràcter propi i projecte educatiu.

Acompanyament

La formació d’Acompanyament s’orienta a aprofundir en la identitat i el compromís dels docents per seguir educant des de la missió i el carisma Anunciata. La formació estimula especialment la reflexió sobre el nostre rol com a educadors cristians en un món complex i multicultural.

Aturada I, II i III

Les formacions d’Aturada permeten viure una experiència d’enriquiment personal a partir de la pròpia espiritualitat. L’objectiu és ajudar a créixer en la fe per assolir la consciència d’una comunitat que transcendeix la pròpia experiència docent.

LeaderInMe (LEM)

Els educadors de les escoles FEDAC reben una formació en el projecte LíderEnMi (LEM), basat en el llibre Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey.

El projecte LEM, que també es du a terme amb els alumnes de les nostres escoles, és un camí de creixement personal que condueix al descobriment del lideratge interior i que ajuda a millorar les relacions personals i assolir els propis objectius.

Trobades Anuncia

Les trobades Anuncia permeten aprofundir en el sentit de vocació com a educadors i de pertinença a un projecte transformador a partir de la participació en una experiència de comunitat a l’estil Anunciata.

Formació per a educadors amb noves responsabilitats

El pla formatiu de la FEDAC inclou cursos específics en les eines i els recursos necessaris perquè els educadors puguin exercir la seva tasca amb professionalitat, responsabilitat i sentit de compromís envers la institució, els alumnes, les famílies i l’entorn social.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

Escola d’estiu FEDAC

Durant el mes de juliol, oferim un catàleg de cursos d’actualització i aprofundiment per a educadors, tant de la FEDAC com d’altres escoles. Així, l’Escola d’Estiu FEDAC facilita als mestres i professors l’adquisició de noves habilitats, eines i metodologies per dur a l’aula i millorar la tasca docent, a més de la possibilitat d’intercanviar experiències.

Visites a les escoles FEDAC

El vincle Escola-Universitat-Empresa és un dels reptes del segle XXI als quals donem resposta des de la FEDAC. Les nostres escoles estan obertes a crear sinergies amb universitats, centres de formació professional, investigadors, educadors i institucions que vulguin conèixer la nostra manera d'entendre l'educació. També estem compromesos amb la formació d'aquells estudiants universitaris o de cicles formatius que vulguin realitzar les pràctiques curriculars amb nosaltres.

Alhora, les nostres instal·lacions estan a disposició de tota la comunitat FEDAC i de les entitats de l'entorn per realitzar-hi activitats de caire formatiu, lúdic o social.