Aula Oberta

Formació per a educadors

El desenvolupament dels talents i les competències humanes i professionals de les persones que formen la FEDAC és l’eix que vertebra el nostre Pla de Formació Institucional.

Aquest pla permet als educadors de les 25 escoles FEDAC conèixer i aprofundir en la nostra identitat i projecte educatiu. A més, acollim, acompanyem i proporcionem als educadors espais de reflexió i formació al voltant del seu rol com a educadors-xerpes i del seu creixement personal.

Acollida I, II, III i IV

L’Acollida I, II, III i IV és l’itinerari formatiu per als docents novells que s’integren a la FEDAC. Durant els seus primers quatre anys a les nostres escoles, participen en aquesta formació que els permet viure, sentir i compartir la nostra missió i projecte educatiu amb voluntat transformadora i d’esperança per a la millora de l’entorn social.

Alhora, entenem que el personal d’administració i serveis (PAS) de les 25 escoles i la seu de la fundació també tenen un rol educador. Per aquest motiu, també participen en una formació d’Acollida per donar-los la benvinguda a la FEDAC i que els permet conèixer el nostre caràcter propi i projecte educatiu.

+3 Avancem

+3 Avancem és una formació d’acompanyament que s’orienta a aprofundir en la identitat i el compromís dels docents en el marc del projecte #avuixdemà. La formació estimula també la reflexió sobre el nostre rol com a educadors cristians en un món complex i multicultural, i aprofundeix en les arrels pedagògiques de la transformació educativa.


Aturada I, II i III

Les formacions d’Aturada permeten viure una experiència d’enriquiment personal a partir de la pròpia espiritualitat. L’objectiu és ajudar a créixer en la fe per assolir la consciència d’una comunitat que transcendeix la pròpia experiència docent.

LeaderInMe (LEM)

Els educadors de les escoles FEDAC reben una formació en el projecte LeaderInMe (LEM), basat en el llibre Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey.

El projecte LEM, que també es du a terme amb els alumnes de les nostres escoles, és un camí de creixement personal que condueix al descobriment del lideratge interior i que ajuda a millorar les relacions personals i assolir els propis objectius.

Curs d'Aprofundiment en la Didàctica de l'Absolut (CADA)

Dissenyat conjuntament amb l'ISCREB, el Curs d'Aprofundiment en la Didàctica de l'Absolut (CADA) és un itinerari formatiu online per a educadors de les escoles FEDAC que permet aprofundir en les diferents tradicions de saviesa del món i en la pedagogia de TUtopia.

Confiança
La formació Confiança és un entrenament per crear i estendre vincles de confiança amb les persones del nostre entorn. En aquesta formació, adreçada als equips directius de les escoles, treballem a partir del:
  • cercle de confiança amb un mateix
  • cercle de confiança amb les persones de l'escola
  • cercle de confiança amb la societat
Trobades Anuncia

Les trobades Anuncia permeten aprofundir en el sentit de vocació com a educadors i de pertinença a un projecte transformador a partir de la participació en una experiència de comunitat a l’estil Anunciata.

Formació per a educadors amb noves responsabilitats

El pla formatiu de la FEDAC inclou cursos específics en les eines i els recursos necessaris perquè els educadors puguin exercir la seva tasca amb professionalitat, responsabilitat i sentit de compromís envers la institució, els alumnes, les famílies i l’entorn social.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

Escola d’estiu FEDAC

Durant el mes de juliol, oferim un catàleg de cursos d’actualització i aprofundiment per a educadors, tant de la FEDAC com d’altres escoles. Així, l’Escola d’Estiu FEDAC facilita als mestres i professors l’adquisició de noves habilitats, eines i metodologies per dur a l’aula i millorar la tasca docent, a més de la possibilitat d’intercanviar experiències.

Visites a les escoles FEDAC

El vincle Escola-Universitat-Empresa és un dels reptes del segle XXI als quals donem resposta des de la FEDAC. Les nostres escoles estan obertes a crear sinergies amb universitats, centres de formació professional, investigadors, educadors i institucions que vulguin conèixer la nostra manera d'entendre l'educació. També estem compromesos amb la formació d'aquells estudiants universitaris o de cicles formatius que vulguin realitzar les pràctiques curriculars amb nosaltres.

Alhora, les nostres instal·lacions estan a disposició de tota la comunitat FEDAC i de les entitats de l'entorn per realitzar-hi activitats de caire formatiu, lúdic o social.