Ens presentem

Qui som

Som una fundació educativa amb 25 escoles de Catalunya immerses en un procés de transformació profunda. A les escoles FEDAC treballem en xarxa per assolir un objectiu ambiciós, però alhora il·lusionant i compromès: oferir una proposta de valor al sistema educatiu de Catalunya a través del projecte #avuixdemà.

Canviem les escoles perquè creiem en el poder transformador de l’educació i, per això, volem deixar un llegat FEDAC als nostres alumnes i a tota la comunitat educativa:

Proposta de valor

A les escoles FEDAC oferim una proposta de valor actualitzada als reptes del sistema educatiu i la societat del segle XXI, però sense oblidar les nostres arrels: la tradició i el carisma de les germanes Dominiques de l’Anunciata.

Missió

La nostra missió és fer present el missatge alliberador de Jesús de Natzaret a través de l’educació, de manera que les nostres escoles —fidels al carisma del pare fundador Francesc Coll— siguin llocs de promoció humana i evangelitzadora, amb una atenció preferent per als més necessitats, on els nens i joves puguin realitzar-se íntegrament com a persones compromeses amb la societat i l’entorn.

Visió

La FEDAC és una entitat de referència per la seva acció educativa i social que, tot preservant els seus valors i sempre d’acord amb els signes del temps, treballa per fer possible la vivència dels paradigmes de lideratge, cultura i impacte educatiu, generadors del llegat FEDAC.

Valors

A les escoles FEDAC oferim una alternativa educativa inspirada en una concepció cristiana de la persona, la vida i el món. Per això, assumim com a propis els valors de l’Evangeli i del caràcter propi de les Dominiques de l’Anunciata, que són font de justícia, pau i amor.

Entre el conjunt de valors que constitueixen l’essència de la nostra missió, en destaquem nou, que ens identifiquen i esdevenen les guies d’actuació de la nostra tasca educativa.

Recerca de la veritat

Dediquem temps a l’estudi per fer una lectura creient de la realitat a la llum de la Paraula de Déu, Veritat que ens fa lliures.

Interioritat

Cultivem el creixement interior i el sentit de transcendència amb la pregària, el silenci i la contemplació.

Senzillesa i humilitat

Som conscients tant dels propis límits com dels nostres talents i ens posem al servei dels altres, reconeixent fins a quin punt som vulnerables.

Solidaritat

Compartim els propis dons amb els altres, amb generositat i gratuïtat, creant lligams que potenciïn la sostenibilitat i la germanor.

Fidelitat

Mantenim els lligams que hem teixit amb el món i amb els altres amb un compromís perseverant i amb esperit de servei. És la resposta adequada a una promesa i és font d’un goig profund.

Corresponsabilitat

Ens involucrem en la missió comuna considerant-la com a pròpia, sent conseqüents amb els nostres valors, compartint la tasca entre tots i assumint el compromís de formar una autèntica comunitat.

Misericòrdia i compassió

Ens acostem al patiment de l’altre; la seva situació ens interpel·la i ens mou a ajudar-lo.

Esperança

Caminem amb fermesa, confiança i il·lusió per aconseguir els nostres ideals.

Creativitat

Introduïm novetats en la nostra manera de viure, canviem costums i hàbits, i resolem els reptes amb solucions diverses i renovadores.

Com treballem

Totes les persones que formem part de la FEDAC tenim un element comú que ens identifica: la nostra #passióxeducar.

Creiem que l’èxit consisteix a convertir-nos en l’expressió més autèntica de nosaltres mateixos, viure des d’una personalitat veritable, fent honor a les nostres capacitats i vocació, i servir la humanitat.

Creiem fermament en el poder transformador de l’educació i treballem junts perquè les persones en contacte amb les nostres escoles visquin una experiència memorable. 

Cultura organitzativa TEAL

A la FEDAC estem immersos actualment en un procés de transformació de la cultura organitzativa per tal d’assolir un model TEAL.

La cultura organitzativa en perspectiva TEAL es basa en l’assoliment de tres avenços per part de totes les persones que formen la institució: la recerca de la plenitud personal, el propòsit evolutiu compartit i l’autogestió.

Recerca de la plenitud personal

A les escoles FEDAC busquem la plenitud personal de totes les persones que hi treballenLa vida a la FEDAC no es limita a una experiència professional o escolar. La recerca de la plenitud personal ens acosta a viure la passió per educar com un element vital.

En la cultura TEAL, la dimensió intel·lectual i els talents s’integren amb els trets emocionals, intuïtius o espirituals de cada persona perquè tothom pugui desenvolupar tot el seu potencial gaudint del lloc de treball.

Propòsit evolutiu compartit

Els educadors de les escoles FEDAC de Catalunya tenim un propòsit evolutiu compartit.Quan compartim una missió, adquirim una perspectiva global de la institució que ens permet transitar cap a un propòsit evolutiu compartit per tota la comunitat educativa.

En la cultura organitzativa TEAL, el propòsit evolutiu compartit ens permet compartir objectius, activar sinergies i esdevenir un ecosistema viu que evoluciona i millora dia rere dia.

Autogestió

A les escoles FEDAC impulsem el treball en xarxa a partir de l'autogestió personal.Quan les persones confien en els seus talents i capacitats i  comparteixen un mateix propòsit evolutiu, se senten empoderades per prendre les seves pròpies decisions i gestionar els processos entre iguals, sense la necessitat d’una jerarquia o un consens.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

Patronat i Equip de Titularitat

Patronat

 • Gna. Montserrat Sala (presidenta)
 • Sr. Josep Arús (vicepresident)
 • Gna. Rosa Alsina (secretària)
 • Gna. Maria Rosa Masramon (vocal)
 • Sra. Maria Rosa Calsina (vocal)
 • Sr. Josep Castel (vocal)
 • Sra. Conxita Campos (vocal)
 • Gna. Maria Assumpció Mitjans (vocal)
 • Gna. Anna Maria Basany (vocal)

Equip de Titularitat

El nou equip de titularitat de les escoles FEDAC.

 

 • Gestió i propòsit, direcció general
  Modest Jou
 • Administració, economia i finances
  Xavier Batlle
 • Innovació i millora pedagògica
  David González
 • Desenvolupament de persones
  Jordi Civit
 • Recerca i sentit
  Verónica Castillo

25 equips directius

La FEDAC i les 25 escoles que la formen constitueixen un organisme viu que se situa i s’adapta a diversos ecosistemes amb un objectiu comú: transformar l’educació.

Cadascuna de les 25 escoles té designat un equip directiu, que acompanya i condueix l’activitat que s’hi du a terme, a més de treballar en xarxa amb l’equip de titularitat de la fundació i els equips directius de les altres escoles FEDAC.

Al seu torn, els membres de la comunitat educativa de cada escola s’integren en equips d’àrea i equips de projecte. L’objectiu és crear una cultura organitzativa TEAL que permeti la recerca de la plenitud personal, el propòsit evolutiu compartit i l’autogestió a favor del bé comú.

Àrees de treball

Des de la seu de la fundació, s’estableixen les pautes de gestió, pedagògiques i d’organització que permeten el treball en xarxa i coordinat de les 25 escoles de la FEDAC. 

Actualment, la FEDAC s’organitza en les següents àrees de treball:

 • Àrea de gestió i propòsit, direcció general

 • Àrea d’innovació i millora pedagògica

 • Àrea d’administració, economia i finances

Carol Vilà
Annabel Jiménez
Vanessa Dimaano
Laura Carrasco

 • Àrea de desenvolupament de persones

Joan Cirera
Lourdes Meroño
Mónica Martínez
Aleix Ponce
Keryl Macarandang
Jordi Ramírez

 • Àrea de recerca i sentit

 • Àrea de comunicació

Laura Terré
Eduardo Rojas
Abril Martínez
Núria Aranès

 • Àrea d’infraestructures i equipaments

Jesús Ramos
Gerard Morera
Joan Morón 
Cristian Navarro
Joan Reverter
David Rodríguez

Equip humà de la seu institucional FEDAC

La nostra història

La FEDAC és una fundació educativa d’iniciativa social creada l’any 2009 per assumir la titularitat de les 24 escoles de les Dominiques de l’Anunciata a Catalunya. Tot i la joventut de la fundació, la nostra experiència en el món de l’educació s’arrela a una història de més de 150 anys.

Testimonials

Experiències compartides a FEDAC

Famílies FEDAC

Educadors FEDAC

Exalumnes FEDAC

Aliats estratègics

Economia del Bé Comú - Catalunya

Col·laborem per al foment, l’acompanyament i la implementació de l’economia i el balanç del Bé Comú a les escoles FEDAC.

Fundació Universitària del Bages (FUB)

Col·laborem en la creació de sinergies per la transformació educativa mitjançant la innovació i millora dels processos educatius.

Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Treballem plegats en la millora de la formació inicial dels mestres i en els processos d’inducció i mentoria a la funció docent.

ExE (Escola per l’Èxit - Empieza por educar)

Col·laborem en els processos de selecció de personal docent amb un perfil comú d’educadors entusiastes i compromisos.

ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona)

Portem a la pràctica programes de formació en l’espiritualitat i en el fet religiós per al professorat de les escoles FEDAC.

Transparència

Al portal de transparència trobareu tota la documentació relativa a la nostra fundació.