Serveis educatius

Etapes educatives

L’acció educativa de la FEDAC comprèn totes les etapes educatives des de la llar d’infants fins als estudis de batxillerat i els cicles formatius.

Llar d'infants

Les escoles FEDAC Guissona, FEDAC MonistrolFEDAC Súria i Escola Xarxa compten amb una llar d’infants per a nadons i nens i nenes fins als tres anys.

A les nostres llars d’infants vetllem pel benestar dels més menuts i, al mateix temps, els proporcionem situacions i espais de relació i socialització que afavoreixen el descobriment de l’entorn i el coneixement personal.

Educació infantil (I3, I4 i I5)

En l’etapa d’educació infantil a les 24 escoles FEDAC estimulem la curiositat dels nens i nenes perquè es converteixi en el motor del seu aprenentatge. Tot acollint els més petits en un ambient familiar i proper, donem també molta importància al vincle emocional i els hàbits amb l’objectiu d’aconseguir un bon desenvolupament personal i desvetllar les seves potencialitats intel·lectuals.

Educació primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Durant els sis cursos d’educació primària treballem per desenvolupar els talents de cada nen i nena, de manera que ells mateixos puguin descobrir les seves capacitats i configurar-se una personalitat pròpia i autèntica. 

Més enllà dels continguts acadèmics de cada àrea i curs, posem l’accent en la formació de persones amb la capacitat de ser crítiques, compartir, cooperar amb els companys i ser sensibles a les necessitats de l’entorn social.

Educació secundària obligatòria (S1, S2, S3 i S4)

A l’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) estimulem la maduració i el creixement personal de cada alumne perquè aprengui a conèixer, a fer, i a ser i conviure. 

Considerem que aquest procés d’autoconeixement i maduració és fonamental, ja que ajudarà l’estudiant a afrontar els reptes formatius que es plantegi en el futur. Alhora, fem una aposta per l’educació competencial i de qualitat que permeti assolir els objectius acadèmics de cada àrea i curs.

Batxillerat

En aquesta etapa, oferim una formació intel·lectual i humana perquè els nois i noies triïn aquelles opcions que millor afavoreixen el seu desenvolupament integral com a persones i els preparin per executar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

Les escoles FEDAC Amílcar (Barcelona), FEDAC Horta (Barcelona), FEDAC Manresa, FEDAC Sant Narcís (Girona) i Escola Xarxa (Berga) ofereixen els estudis de batxillerat. Cal destacar especialment el batxillerat PRO de FEDAC Manresa i FEDAC Sant Narcís, basat en el currículum per projectes i les intel·ligències múltiples i orientat a accedir a estudis que no requereixen l’examen de selectivitat, com cicles formatius de grau superior, escoles d’arts i oficis o altres.

Cicles formatius

En els cicles formatius, potenciem el caràcter social i el compromís responsable de la FEDAC amb una acció transformadora de la societat mitjançant la formació professional de les persones.

Les escoles de FEDAC Manresa i FEDAC Sant Narcís (Girona) concentren l’oferta educativa de cicles formatius de la fundació, especialitzada en l’atenció a les persones i les famílies. 

Actualment, oferim el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i els cicles formatius de grau superior (CFGS) d’Integració Social i d’Educació Infantil.

Les escoles FEDAC

Som una xarxa de 25 escoles arreu de Catalunya amb el repte de transformar el sistema educatiu amb el projecte #avuixdemà2024.

Menjador

Les 25 escoles FEDAC ofereixen el servei de menjador i de migdia entesos com un espai fonamental per a l’educació dels nens i nenes, on els hàbits alimentaris i l’educació en el lleure prenen el protagonisme.

A les cuines pròpies de la FEDAC s’elaboren els menús que se serveixen als menjadors de les escoles i en els quals es prioritzen els productes de proximitat. També elaborem menús especials per a aquells nens i nenes que segueixen dietes específiques. Nutricionistes supervisen els menús per assegurar-ne la varietat i l’equilibri, cobrint les necessitats nutricionals dels alumnes.

Al mateix temps, entenem el servei de menjador com un entorn d’immersió lingüística en anglès, de manera que els monitors utilitzen aquesta llengua per comunicar-se amb els alumnes durant l’hora de menjador i el servei de migdia.

Coescolars

Les activitats coescolars es realitzen fora de l’horari lectiu i estan obertes a alumnes de dins i fora la FEDAC. Es tracta d’activitats que complementen els aprenentatges de la formació reglada i que permeten atendre totes les dimensions, interessos i habilitats dels nens, nenes i joves.

L’oferta de coescolars de la FEDAC és molt variada i abracen àmbits tan diversos com són l’esportiu, l’artístic, el musical o el lingüístic. Oferim, per exemple, coescolars de robòtica, anglès, judo, gimnàstica rítmica, multiesports, colpbol, patinatge, piscina, dansa, cuina, aeròbic, tennis, manualitats i pintura, teatre, guitarra, ordinografia…

Casals

Durant els períodes de vacances escolars, oferim casals per als nens i nenes de l’escola i de l’entorn que hi estiguin interessats. Des de la FEDAC vetllem perquè els casals ofereixin una formació de qualitat en el context de l’educació en el lleure amb monitors titulats.

En els casals de la FEDAC, els nens i nenes participen en jocs de cooperació, activitats esportives, sortides, manualitats, jocs de rol i aventura, piscina a l’estiu…

Grups CREC

Els grups CREC són l’esplai de la FEDAC, un lloc de trobada on nois i noies i animadors viuen una experiència d’amistat en grup que els porta a identificar-se amb l’estil i els valors de Jesús.

Mitjançant els elements simbòlics, l’educació en el lleure i el voluntariat, els grups CREC afavoreixen la reflexió, la introspecció i el creixement personal i cristià dels nois i noies que decideixen participar-hi voluntàriament i lliurement. 

Els grups CREC formen part de l’àrea de Recerca i Sentit de la FEDAC, i potencien els valors i les actituds humanes propis del carisma de la fundació.

Acció solidària

Des de la FEDAC oferim la possibilitat de compartir i realitzar accions solidàries transformadores del món on vivim.

Projecte Puig d’Olena

Proposem l’oportunitat de col·laborar amb la tasca educativa del CRAE Mare de Déu del Roser-Puig d’Olena, de titularitat de les germanes Dominiques de l’Anunciata. Al centre resideixen actualment infants i adolescents en situació de desemparament familiar, tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

Voluntariat a les missions

Oferim també un programa de preparació per realitzar un voluntariat a les missions de les Dominiques de l’Anunciata, presents a Amèrica, Àfrica i Àsia. Mitjançant l’acció solidària a les missions, podem conèixer i col·laborar en la transformació d’altres realitats allunyades de la nostra però que també són part del nostre món.

Projectes solidaris

Les 24 escoles FEDAC participen en multitud de projectes d’acció social per transformar la realitat dels pobles, barris i ciutats on som presents. Més enllà de comptar amb la implicació dels alumnes, els projectes solidaris de les escoles estan oberts a la participació i la implicació de les famílies i persones interessades a col·laborar-hi.

Gestoria FEDAC

Dins de l’àrea de Desenvolupament de Persones, comptem amb un servei propi de gestoria.

La gestoria FEDAC treballa en equip amb les 25 escoles per oferir un servei de proximitat i qualitat a l’hora de realitzar la gestió laboral dels mil treballadors de la fundació.

Servei TIC

El catàleg de serveis de la FEDAC inclou també un servei TIC, integrat en l’àrea d’Infraestructures i Equipaments de la fundació. Els professionals que formen part d’aquest servei ofereixen assistència tècnica a les 25 escoles FEDAC i a la seu de la fundació. Entre les seves tasquen destaquen:

  • Manteniment i gestió dels equips informàtics (9.000 equips al seu càrrec)
  • Gestió de la xarxa interna de telecomunicacions als 26 centres FEDAC (25 escoles + seu de la fundació)
  • Instal·lació i manteniment dels equips audiovisuals
  • Assessorament tècnic als educadors

Servei d’obres i transformació d’espais

El servei d’obres i transformació d’espais de la FEDAC és l’encarregat de planificar, coordinar i executar la transformació de les escoles.

Sota la direcció d’un arquitecte i un enginyer, el servei treballa per adaptar les escoles FEDAC al segle XXI i les necessitats pedagògiques del projecte #avuixdemà2024. Al mateix temps, el servei vetlla pel compliment de totes les normatives i regulacions vigents en matèria de seguretat.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.