Iniciem el Curs d’Aprofundiment en la Didàctica de l’Absolut (CADA)

Iniciem el Curs d’Aprofundiment en la Didàctica de l’Absolut (CADA)

Aquesta setmana han començat les classes del Curs d’Aprofundiment en la Didàctica de l’Absolut (CADA). El CADA és un nou itinerari formatiu FEDAC, desenvolupat conjuntament amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), que permet aprofundir en les tradicions de saviesa i en la pedagogia de TUtopia.

El primer grup d’alumnes matriculats en el CADA, format per 38 educadors de les diferents escoles FEDAC de Catalunya, va participar dilluns en la primera sessió formativa, que va tenir lloc en format presencial a FEDAC Manresa. La sessió va comptar amb la participació d’altres educadors FEDAC, que adopten en aquest curs un rol d’acompanyants-xerpes i de referents.

Formació pedagògica vinculada a TUtopia

Aquest nou itinerari formatiu FEDAC està estretament vinculat a TUtopia, un dels projectes estratègics del pla d’innovació educativa #avuixdemà de les escoles FEDAC. TUtopia presenta una nova visió del fet religiós i l’espiritualitat amb una narrativa renovada amb la voluntat de despertar en cada persona una identitat plena compromesa amb el món.

En aquest sentit, el Curs d’Aprofundiment en la Didàctica de l’Absolut (CADA) per a educadors FEDAC respon a la necessitat d’aprofundiment en coneixements filosòfics, sociològics i antropològics, així com en diferents cosmovisions i tradicions del món i les seves propostes en el camí cap a l’Absolut.

Alhora, el curs proporciona eines didàctiques per a una pedagogia de l’alliberament. L’objectiu és empoderar els educadors perquè puguin acompanyar l’alumnat en el descobriment del seu propi sentit vital i la construcció d’un projecte de vida únic i autèntic.

Pla d’estudis
del Curs d’Aprofundiment
en la Didàctic de l’Absolut (CADA)

El CADA és una formació online amb dues sessions presencials al llarg del curs. El pla d’estudis s’organitza en quatre mòduls i les matèries següents, que es poden cursar en un mínim de dos anys acadèmics o en un màxim de quatre:

Mòdul 1: Pedagogia i didàctica de l’Absolut

  • Didàctica de l’Absolut (3 crèdits): Aprofundiment en el relat de la TUtopia a l’escola i eines per aterrar-la a la classe directa.
  • Bases filosòfiques de la pedagogia del sentit (2 crèdits): Aprofundiment en les bases filosòfiques per abordar la recerca de sentit i el pensament filosòfic.

Mòdul 2: Fet religiós, recerca de sentit i món actual

  • Sociologia del fet religiós (2 crèdits): Aprofundiment en el fet religiós i en la construcció de les identitats.
  • Antropologia filosòfica (2 crèdits): Aprofundiment en la concepció de l’ésser humà i l’evolució de la consciència personal i col·lectiva a través de filòsofs dels segles XIX i XX.

Mòdul 3: Espiritualitat, hermenèutica i tradicions de saviesa

  • Simbologia, art i espiritualitat (2 crèdits): Aprofundiment en la recerca de les expressions artístiques a partir de les quatre pedagogies FEDAC.
  • Aproximació a les tradicions de saviesa (2 crèdits): Coneixement de les diferents tradicions de saviesa i el seu camí cap a l’Absolut.
  • Claus hermenèutiques per llegir l’Evangeli avui (2 crèdits): Aprenentatge de mètodes per fer una lectura actualitzada de l’Evangeli perquè esdevingui un text inspirador avui.

Mòdul 4: Aplicació i aprofundiment

  • Projecte TUtòpic (1 crèdit): Disseny d’una situació d’aprenentatge TUtòpica d’aplicació directa a l’escola.
  • Experiències de sentit: Totes les matèries inclouen una experiència de sentit com a escenari per caminar cap al desvetllament de l’Absolut.
Educadors de les escoles FEDAC durant la primera sessió del Curs d'Aprofundiment en la Didàctica de l'Absolut (CADA), desenvolupat conjuntament amb l'ISCREB.