El Col·legi Yglesias i el Col·legi Virgen del Carmen s’incorporen al projecte educatiu FEDAC

El Col·legi Yglesias i el Col·legi Virgen del Carmen s’incorporen al projecte educatiu FEDAC

El projecte educatiu de les escoles FEDAC s’amplia amb la incorporació a la fundació FEDAC de dos nous centres educatius: el Col·legi Yglesias de Canet de Mar i el Col·legi Virgen del Carmen de Santa Coloma de Gramenet. La incorporació d’aquests dos centres permetrà ampliar l’oferta educativa de les escoles FEDAC Canet i FEDAC Santa Coloma, que en propers cursos impartiran noves etapes.

El passat 23 de setembre es va fer efectiu l’acord per a la integració del Col·legi Yglesias a la FEDAC. Poc a poc, amb l’escola FEDAC Canet crearan un projecte educatiu únic. Aquesta integració en un sol centre suposarà la creació d’una oferta unificada a Canet de Mar. D’acord amb les previsions, a partir del curs 2026-27 el centre unificat rebrà el nom de FEDAC Yglesias. FEDAC Yglesias impartirà a Canet de Mar les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat i algun cicle formatiu.

Per la seva banda, la integració de Col·legi Virgen de Carmen a la FEDAC permetrà ampliar les instal·lacions de l’escola FEDAC Santa Coloma i la seva oferta formativa. Així, a partir del curs 2027-28, FEDAC Santa Coloma oferirà també l’etapa de batxillerat, que se sumarà a les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria que imparteix actualment.

La integració d’aquestes dues escoles a la família FEDAC suposa la consolidació del projecte FEDAC amb el nostre compromís a favor de la qualitat educativa i de servei a les famílies i l’entorn.

Logos del Col·legi Yglesias i el Col·legi Virgen del Carmen, que s'integren a les escoles FEDAC.