Descobreix la formació professional a les escoles FEDAC

Descobreix la formació professional a les escoles FEDAC

Saps que a les escoles FEDAC pots ampliar la teva formació postobligatòria amb la nostra oferta de cicles formatius? Les escoles FEDAC Manresa, FEDAC Sant Narcís (Girona) i FEDAC Xarxa (Berga) imparteixen diferents cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS). Te’ls presentem!

FEDAC Manresa: CFGS DUAL en Integració Social

L’escola FEDAC Manresa imparteix el cicle formatiu de grau superior en Integració Social en col·laboració amb l’escola Montserrat de Manresa.

Aquests estudis de formació professional et permetran obtenir el títol de Tècnic/a superior en integració social i desenvolupar la teva trajectòria professional en projectes d’intevenció social amb col·lectius en situacions de vulnerabilitat.

A FEDAC Manresa, el CFGS en Integració Social s’imparteix en modalitat DUAL, de manera que, durant el segon curs, faràs 1.000 hores de formació en una empresa del sector social i rebràs una beca salari mensual.

FEDAC Sant Narcís: formació professional de l’àmbit social

L’escola FEDAC Sant Narcís de Girona està especialitzada en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de l’àmbit social. Si la teva vocació són les persones i la transformació social, a FEDAC Sant Narcís podràs cursar els següents cicles de formació professional:

CFGM en Atenció a les Persones en Situació de Dependència

Aquest cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) et capacitarà per atendre persones en situació de dependència, tant en l’àmbit domiciliari com en institucions, i podràs ajudar-les a millorar la qualitat de vida.

Aquest cicle formatiu de FEDAC Sant Narcís inclou 449 hores de formació en pràctiques en empreses o institucions.

FEDAC Sant Narcís (Girona) imparteix el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) d'Atenció a les persones en situació de dependència.

CFGS en Integració Social

L’escola FEDAC Sant Narcís imparteix també el cicle formatiu de grau superior en Integració Social.

Amb aquest cicle de formació professional aprendràs a programar i implementar intervencions d’integració social per a col·lectius i persones en situacions de vulnerabilitat a través d’estratègies i tècniques específiques.

El cicle formatiu d’Integració Social a FEDAC Sant Narcís inclou 449 hores de formació en pràctiques en empreses o institucions de l’àmbit social.

CFGS en Educació Infantil

El cicle formatiu de grau superior en Educació Infantil de FEDAC Sant Narcís et permetrà obtenir la titulació de Tècnic/a en educació infantil (TEI) per treballar amb nens i nenes en edat d’educació infantil (llars d’infants, escoles, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, etc.).

Aquest cicle inclou 449 hores de formació a través de pràctiques en centres educatius.

FEDAC Xarxa: formació professional DUAL en l’àmbit industrial, informàtic i administratiu

L’escola FEDAC Xarxa de Berga imparteix actualment 6 cicles formatius de tres famílies professionals: la informàtica, la gestió administrativa i financera, i la industrial.

Tots els cicles formatius de FEDAC Xarxa s’imparteixen en la modalitat de formació professional DUAL. Durant el segon curs d’aquesta modalitat et podràs incorporar en una empresa amb l’objectiu de completar la teva formació amb 1.000 hores de pràctiques, de manera que estaràs en contacte amb la realitat del món laboral i cada mes rebràs una beca salari.

CFGM DUAL en Gestió Administrativa

El cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) DUAL en Gestió Administrativa de FEDAC Xarxa et capacitarà per realitzar tasques de suport administratiu en empreses, comerços, gestories, etc.

Aprendràs i posaràs en pràctica conceptes de la comptabilitat, les finances i la fiscalitat, així com del màrqueting i la publicitat, l’atenció al client i el suport a les persones.

CFGM DUAL en Manteniment Electromecànic

A FEDAC Xarxa pots cursar també el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) DUAL en Manteniment Electromecànic.

Amb aquests estudis de formació professional tindràs els coneixements per realitzar tasques de muntatge i de manteniment de maquinària, equipaments industrials i línies de producció.

L'escola FEDAC Xarxa de Berga imparteix la formació professional de Manteniment Electromecànic (CFGM).

CFGM DUAL en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

L’escola FEDAC Xarxa de Berga ofereix també el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) DUAL en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Aquests estudis de formació professional et capacitaran per treballar en la configuració i reparació d’equipaments informàtics, en la instal·lació de xarxes d’ordinadors, en la configuració de servidors o en la integració de sistemes operatius, entre d’altres.

CFGS DUAL en Administració i Finances

Amb el cicle formatiu de grau superior (CFGS) DUAL en Administració i Finances de FEDAC Xarxa obtindràs els coneixements necessaris per treballar en l’àmbit de la gestió administrativa en empreses tot tenint en compte les àrees financera, comercial, comptable i fiscal.

CFGS DUAL en Mecatrònica Industrial

FEDAC Xarxa imparteix el cicle formatiu de grau superior (CFGS) DUAL en Mecatrònica Industrial. Amb aquesta formació professional aprendràs a configurar sistemes mecatrònics industrials; és a dir, a planificar i programar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions de maquinària i equipaments industrials.

CFGS DUAL en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

A FEDAC Xarxa pots cursar també el cicle formatiu de grau superior (CFGS) DUAL en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Aquesta formació professional et permetrà aprendre a configurar, administrar i mantenir xarxes informàtiques.

Dates de preinscripció
als cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

  • Del 12 al 18 d’abril poden presentar les sol·licituds de preinscripció els alumnes amb continuïtat d’escolarització: alumnes que cursen actualment 4t d’ESO; o que han superat un programa de qualificació inicial (PQPI) o de formació professional bàsica; o alumnes que han cursat o estan cursant actualment el curs d’accés als cicles de grau mitjà o han superat o estan incrits a la prova d’accés.
  • Del 9 al 15 de maig poden presentar les sol·licituds de preinscripció la resta d’alumnat (alumnes sense continuïtat d’escolarització).

Dates de preinscripció
als cicles formatius de grau superior (CFGS)

  • Del 26 de maig a l’1 de juny: període de presentació de sol·licituds de preinscripció per als cicles formatius de grau superior.
Les escoles FEDAC obrim les portes al talent amb la formació professional a FEDAC Manresa, FEDAC Sant Narcís (Girona) i FEDAC Xarxa (Berga).