Formació intensiva per a la pedagogia dels escacs

Formació intensiva per a la pedagogia dels escacs

Mestres i professors de primària i secundària de les 25 escoles FEDAC han participat en un seminari intensiu a la seu institucional FEDAC al voltant del joc dels escacs com a eina educativa dins del currículum. L’objectiu d’aquesta trobada ha estat aprofundir en el mètode TRACIS d’ensenyament i aprenentatge dels escacs educatius i socials, creat i aplicat a les escoles FEDAC.

Educadors de les escoles FEDAC de Catalunya participant en un seminari intensiu en el mètode TRACIS per a la pedagogia dels escacs educatius i socials.

Aquest seminari és la primera part d’una formació intensiva per capacitar educadors a partir de 3r de primària i de secundària en la pedagogia dels escacs com a eina per al desenvolupament del pensament crític i les habilitats cognitives dels alumnes a través del mètode propi TRACIS.

Alhora, la trobada ha permès als referents d’escacs de les escoles FEDAC compartir estratègies, experiències i recursos per a la integració d’aquest joc en el currículum escolar, especialment pel que fa al desenvolupament de les competències clau de comunicació, resolució de problemes i aprendre a aprendre.

TRACIS és un acrònim de Tàctica, Reflexió, Anàlisi, Comunicació, Interacció i Sistema. Aquest mètode, que apliquem a les escoles FEDAC amb els alumnes en l’activitat complementària Eskcmat, utilitza el joc dels escacs com a eina per al desenvolupament cognitiu dels nens i nenes i la millora de les habilitats de pensament crític, com l’atenció, la concentració, la reflexió, la presa de decisions, la memòria o la planificació i l’estratègia.

TRACIS també incorpora un enfocament competencial per a un aprenentatge profund i funcional, que perdura en el temps. Així, els escacs educatius ajuden a desenvolupar la competència matemàtica de la resolució de problemes; la competència comunicativa a través de l’expressió i el diàleg per a la comprensió i la resolució de les situacions plantejades; i la competència d’aprendre a aprendre a través de la pedagogia de l’error i el treball en equip.

A les escoles FEDAC impartim l’activitat complementària Eskcmat d’escacs educatius i socials, dins de l’horari escolar i per a tot l’alumnat, com a part del nostre projecte de transformació educativa #avuixdemà.

Avalen la qualitat educativa de la nostra activitat Eskcmat la certificació d’innovació educativa rebuda per part del Departament d’Educació o la participació en el programa d’EduCaixa d’avaluació de projectes educatius.

Alumnes de primària de l'escola FEDAC Sant Feliu de Codines participant en l'activitat complementària Eskcmat.

Formació intensiva en el mètode TRACIS per a la pedagogia dels escacs educatius i socials amb educadors de les escoles FEDAC de Catalunya.