Els escacs educatius eskcmat, seleccionats per a un estudi d’EduCaixa

Els escacs educatius eskcmat, seleccionats per a un estudi d’EduCaixa

L’activitat d’escacs educatius que impulsem a les escoles FEDAC, i que hem batejat com a Eskcmat, és un dels programes seleccionats per EduCaixa en la seva convocatòria d’avaluació de projectes educatius. Durant el proper curs 2021/22, un equip extern de la Universidad Complutense de Madrid realitzarà un estudi amb quatre escoles FEDAC per avaluar el projecte d’escacs educatius que implementem a l’aula, així com la plataforma online (classroom) que vam crear durant el confinament per treballar els escacs tant a l’escola com a casa. La finalitat d’aquesta recerca pedagògica serà provar amb evidències que els escacs són motor de transformació de l’educació, i compartir-ne els resultats amb la comunitat educativa d’arreu.

Durant la recerca pedagògica, un equip d’investigadors farà el seguiment de quatre escoles FEDAC que fins ara no han posat en pràctica el programa d’escacs educatius eskcmat. Al llarg de proper curs, els investigadors de la Universidad Complutense de Madrid observaran la implementació de l’activitat d’escacs a 6è curs de primària de FEDAC Cerdanyola, que comptarà amb el suport del classroom, i també faran el seguiment del mateix curs de FEDAC Sant Andreu, on també s’introduiran els escacs educatius a l’aula però sense el classroom. Com a grups de control per a l’estudi d’avaluació, s’utilitzaran les escoles de FEDAC Horta i FEDAC Amílcar, que mentre duri la investigació no implementaran l’activitat d’escacs.

El programa d’escacs educatius eskcmat s’imparteix com a activitat complementària a la majoria d’escoles FEDAC. Les activitats complementàries tenen lloc dins de l’horari lectiu i són per a tots els alumnes, en l’anomenada sisena hora. Aquesta és una hora addicional diària de treball educatiu, on s’ofereixen activitats que reforcen el nostre projecte #avuixdemà2024 i que contribueixen a la formació i el desenvolupament integral dels alumnes.

En aquest sentit, l’estudi d’avaluació de projectes educatius que impulsa EduCaixa vol provar amb evidències científiques els beneficis dels escacs en els alumnes, com el desenvolupament de la concentració i l’atenció, l’augment de la motivació per a l’aprenentatge, el foment d’habilitats mentals com el pensament logicomatemàtic o el pensament crític, o el treball d’habilitats socioafectives com la paciència, l’empatia o el saber perdre, entre d’altres.

Les escoles FEDAC implementem l'activitat d'escacs educatius eskcmat com a activitat complementària.
Les escoles FEDAC apliquem els escacs educatius com a activitat complementària dins de l’horari lectiu. Fotografia del curs 2019/2020.
Els escacs educatius eskcmat de la FEDAC és un dels projectes seleccionats per EduCaixa en el seu programa d'avaluació de projectes educatius.