Les 3 esferes de transformació FEDAC

Les 3 esferes de transformació FEDAC

Amb el projecte d’innovació educativa #avuixdemà, que implementem a les escoles FEDAC de Catalunya, ens hem proposat la transformació sistèmica de l’escola del segle XXI. I per assolir-la, impulsem tres transformacions fonamentals i complementàries. Saps quines són? Te les presentem!

1. Transformar el lideratge

A les escoles FEDAC creiem que totes les persones que vivim el dia a dia a les escoles, tant educadors com alumnes, tenim un líder interior. No busquem el líder que arrossega masses i que estem acostumats a veure, sinó el líder que viu en l’interior de cadascú.

Fins ara, una educació estandaritzada i harmonitzadora no havia aconseguit desvetllar aquest líder interior. El lideratge personal que busquem sovint està molt vinculat a la descoberta dels nostres talents personals, el nostre do, la nostra contribució única i personal.


Tots tenim un líder que viu en el nostre interior, i aquest és el líder que hem de descobrir i potenciar


En aquest sentit, el psicòleg Howard Gardner ja fa anys que ens ha demostrat l’existència de nou formes d’intel·ligència, totes elles complementàries i necessàries per descobrir el nostre talent personal.

Alhora, aquesta transformació del lideratge a l’escola gira també al voltant d’un conjunt de principis, com la motivació intrínseca de les persones, la priorització de les soft skills, l’esforç, la vivència personal o l’empoderament personal.

Per això, per descobrir i desvetllar el líder interior de cadascú, a les escoles FEDAC implementem el programa de desenvolupament personal LíderEnMi (LEM).

2. Transformar la cultura escolar

A les escoles FEDAC apostem per una estructura escolar en xarxa, que nosaltres anomenem cultura TEAL i que substitueix l’antiga estructura jeràrquica de l’escola del segle XX.


Apostem per la cultura escolar TEAL, on el treball en xarxa i els rols cooperatius prenen tot el protagonisme


En aquesta nova cultura escolar TEAL, inspirats per Frédéric Laloux i la seva obra Reinventar las organizaciones (ed. Arpa), els càrrecs i les comissions deixen pas als rols cooperatius, als lideratges distribuïts i al treball en equips, com són els Equips Verds o Facilitadors de cada escola FEDAC.

Aquesta nova cultura escolar es basa en la plenitud personal de cadascú, alineada amb la plenitud professional, així com en l’existència d’un propòsit evolutiu compartit per tota la comunitat educativa i en l’autogestió.

La nova cultura escolar de les escoles FEDAC és la cultura TEAL, basada en la plenitud personal, un propòsit evolutiu compartit i l'autogesió.

3. Transformar l’impacte educatiu

La tercera transformació de l’escola del segle XXI està vinculada a l’assoliment d’uns resultats diferents:

  • més personalitzats, basats en els talents personals de cadascú
  • més competencials que acadèmics
  • més de processos que finalistes
  • més d’equip que individualistes

Per assolir aquesta transformació de l’impacte educatiu, a les escoles FEDAC apostem per les pedagogies i metodologies innovadores, per la definició d’objectius realistes, per un aprenentatge personalitzat basat en una escola empàtica i pel desenvolupament dels talents i les fortaleses personals, entre d’altres.

Les tres esferes de tranformació de l'escola que impulsa el projecte educatiu #avuixdemà de les escoles FEDAC.