Els Equips Facilitadors impulsen la transformació de les escoles

Els Equips Facilitadors impulsen la transformació de les escoles

Les 25 escoles FEDAC de Catalunya fem un pas més cap a la implementació de la cultura organitzativa TEAL amb la constitució a cada centre dels anomenats EQUIPS VERDS o FACILITADORS. Es tracta d’equips d’educadors que tenen com a missió facilitar i impulsar la transformació de les escoles d’acord amb el pla estratègic de la FEDAC #avuixdemà2024.

La creació dels Equips Verds suposa una redistribució dels rols de lideratges a les escoles, que tradicionalment han exercit els equips directius. En la cultura TEAL, els processos de transformació i innovació educativa es redistribueixen: els equips directius s’empoderen en el lideratge de la gestió horitzontal dels processos, mentre que els Equips Verds s’encarreguen de liderar estratègies per facilitar la millora professional dels docents i la implementació efectiva dels plans d’innovació a l’escola.

L’objectiu és aconseguir una transformació de les escoles FEDAC basada en el model TEAL i fonamentada sobre tres eixos:

  • Aconseguir un nou impacte educatiu, no només basat en l’excel·lència acadèmica sinó també en la qualitat humana de les persones que formen l’escola.
  • Assolir un nou rol del lideratge, en què les victòries personals de les persones que formen la FEDAC es transformen en una gran victòria pública de tot el col·lectiu.
  • Guanyar una nova cultura, sustentada en un propòsit evolutiu que compartim totes les persones de la FEDAC, l’autogestió i la plenitud personal.
Les escoles FEDAC estem immerses en un procés de transformació, basat en tres eixos: un nou impacte educatiu, un nou lideratge i una nova cultura escolar.

7 rols dels Equips Facilitadors

Per impulsar aquest canvi a cada escola, els Equips Verds o Facilitadors estan formats per educadors amb talents i rols diferents. Els Equips Verds es reuneixen cada setmana per intercanviar visions i experiències i crear un pla d’actuació conjunt segons la situació de cada centre.

Aquests perfils d’educadors facilitadors són els següents:

  • Educador shaker: Format en el “Diploma d’especialització per a nous rols per a l’aprenentatge en educació” de la Mondragon Unibertsitatea i TeamLabs, l’educador shaker guia l’Equip Verd de la seva escola per empoderar-lo en la seva missió de facilitar la transformació de l’escola.

  • Educador deCORart: L’educador deCORart s’encarrega de transformar els espais de cada escola perquè es converteixin en llocs estimulants per a l’aprenentatge. També és l’educador que lidera el projecte “Més ART a les escoles”, que es proposa augmentar la sensibilitat artística i la presència dels llenguatges artístics en els centres educatius.
  • Educador LeaderInMe: Ja fa uns quants cursos que a les escoles FEDAC impulsem el projecte LeaderInMe (LEM), amb el qual educadors i alumnes ens formem en el lideratge interior a partir de 7 Hàbits que ens condueixen cap a la responsabilitat personal. L’educador LeaderInMe s’encarrega de dinamitzar i coordinar el projecte a cada escola.

  • Educador Mentor: En el nostre programa d’acollida dels educadors novells, l’educador Mentor acompanya els nous docents que s’incorporen a l’escola perquè s’integrin tant en la comunitat educativa com en la cultura FEDAC.

  • Educador AIP: L’educador AIP és l’Agent Impulsor de la Participació (AIP) i té com a missió impulsar els processos participatius en la comunitat educativa FEDAC. De fet, el pla estratègic #avuixdemà2024 neix per donar resposta als 24 Reptes que van sorgir d’un gran procés participatiu de tota la comunitat educativa FEDAC per conèixer quins eren els grans desafiaments de l’escola del segle XXI.

  • Educador COMunica: L’educador amb el rol COMunica té com a missió impulsar la comunicació dins i fora l’escola perquè el procés de transformació educativa que vivim transcendeixi en tota la comunitat educativa i el nostre entorn.

  • Coordinadors de cicle: Els coordinadors de cicle també s’integren en l’Equip Facilitador de cada escola. Ells són els encarregats d’aportar al grup els objectius, les necessitats i els projectes de cada etapa educativa.

Per tal que els Equips Verds compleixin la seva missió, hem dotat aquests educadors de temps, espais i recursos perquè puguin facilitar en cada comunitat educativa les diferents estratègies, accions i projectes concrets marcats en el pla #avuixdemà2024. Es tracta, en definitiva, del compromís FEDAC per seguir avançant cap a l’assoliment d’una nova escola per al segle XXI.

L'equip directiu de les escoles FEDAC s'encarrega de la gestió de les escoles, mentre que l'Equip Facilitador impulsa la transformació de l'escola.
Els Equips Facilitadors de les escoles FEDAC n'impulsen els processos de transformació.