El projecte Parc de l’Era d’en Sellés de FEDAC Vic, un exemple d’Aprenentatge Basat en Projectes

El projecte Parc de l’Era d’en Sellés de FEDAC Vic, un exemple d’Aprenentatge Basat en Projectes

Amb la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), l’entorn més proper d’una escola es converteix en un magnífic recurs per a l’ensenyament i l’aprenentatge. Els alumnes i professors de 4t d’ESO de l’escola FEDAC Vic ho coneixen molt bé, ja que des de fa uns quants anys tenen apadrinat l’Era d’en Sellés, el gran parc urbà de la capital d’Osona. Al llarg del curs, els alumnes desenvolupen diferents activitats en aquest espai, que els serveix d’escenari per contextualitzar els aprenentatges de disciplines tan diverses del currículum com són la biologia, les ciències socials, el llatí, la filosofia, la història, la TUtopia…

Un parc urbà com a escenari d’aprenentatges

Però com es treballen continguts del currículum d’àrees tan diverses com les ciències naturals i les ciències socials i les humanitats en el projecte Parc de l’Era d’en Sellés? La Roser Saborit i en Robert Cubells, professors de secundària i responsables del projecte, ens expliquen de quina manera a FEDAC Vic hi apliquen la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), que compta també amb la implicació de les docents Sara Morales, Teresa Altés i Sandra del Valle. Destaquen sobretot que el projecte els permet treballar amb els nois i noies de 4t de secundària els continguts del currículum de manera innovadora, afavorint un aprenentatge significatiu arrelat en un context real del seu entorn immediat.

A continuació trobeu una petita mostra de les activitats i els aprenentatges que tenen el parc com a eix vertebrador:

  • Continguts de llengua catalana: A principi de curs, els nois i noies tenen un primera presa de contacte amb el parc. Repartits en diferents grups de treball, se’ls encarrega una tasca de reconeixement i de descripció de l’Era d’en Sellés. A més de recórrer el parc amb un mapa, miren l’estat de les diferents senyalitzacions i les intervencions que s’hi han fet en anys anteriors, però sobretot hi connecten sensitivament: observen els diferents arbres i els animals que viuen al parc, en reconeixen les olors i connecten amb les sensacions que aquest espai natural els genera. A partir del que hi han observat i les sensacions suggerides, els alumnes han d’elaborar unes composicions poètiques en forma de haikus, fet que els permet treballar la llengua catalana.
  • Continguts de ciències socials: L’Era d’en Sellés aproxima la Història als alumnes, de manera que a partir de la seva ubicació a la ciutat estudien els orígens romans de Vic, la fesomia octogonal de les ciutats romanes o les característiques de l’Imperi Romà d’Occident. Des del parc, els alumnes també fan una excursió en bicicleta fins a l’ermita de Sant Sebastià. Amb aquesta sortida, els nois i noies treballen sobre el terreny la Guerra de Successió, ja que en aquest lloc es va signar el 1705 el Pacte dels Vigatans, per lluitar contra Felip V i a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria.
  • Continguts de matemàtiques (i novament de llengua i de ciències socials): El projecte del Parc de l’Era d’en Sellés també permet aprendre i posar en pràctica continguts del currículum de matemàtiques. Així, els alumnes han de realitzar diferents càlculs a partir de les construccions geomètriques de la zona infantil del parc, fet que els permet treballar in situ aspectes matemàtiques com el càlcul del volum o la notació científica. A més, s’encarreguen de fer enquestes entre els usuaris del parc per conèixer-ne els diferents usos o mancances i, amb els resultats, en fan una anàlisi estadística. Alhora, el treball d’interpretació dels resultats de l’enquesta els serveix de base per redactar i consensuar un manifest, que durant l’acte del cloenda llegiran davant els responsables de l’Ajuntament de Vic amb les peticions del veïnat.
  • Continguts de TUtopia: El projecte també serveix de punt de partida per endinsar-se en el projecte TUtopia de les escoles FEDAC i plantejar-se preguntes sobre el sentit de la vida. Al parc de l’Era d’en Sellés hi ha un cementiri, i a partir d’una visita guiada, els alumnes treballen el tema de la mort i també la diversitat religiosa, descobrint els diferents cultes a la mort de les grans religions del món.
  • Continguts de biologia i d’Aprenentatge-Servei (ApS): El parc és un magnífic escenari perquè els alumnes de secundària treballin sobre el terreny continguts de l’àrea de ciències naturals i hi duguin a terme activitats d’Aprenentatge-Servei (ApS). Per exemple, s’encarreguen d’estudiar l’ecosistema d’aquest espai natural identificant-ne la diversitat d’espècies vegetals i d’animals que hi viuen, o n’analitzen una mostra del sòl al laboratori de l’escola. Fins ara, els nois i noies de l’escola ja hi han identificat una trentena d’espècies vegetals, de les quals han elaborat unes fites identificatives amb codis QR col·locades a les bases dels arbres perquè tothom en pugui conèixer les principals característiques. A més, i segons les necessitats detectades cada curs, els alumnes realitzen altres serveis que beneficien al parc, com posar en pràctica la tècnica del mulching, que consisteix a deixar restes de poda a les soques dels arbres per evitar que s’assequin prematurament, col·locar trampes per a l’eruga del boix o construir caixes de fusta que serveixin de nius per als ocells.
  • Continguts de llatí: Estudiar les espècies vegetals presents al parc ajuda els alumnes a endinsar-se no només en el món de la biologia sinó també a aprendre llatí. Els nois i noies busquen els noms científics en llatí de cada espècie i, a més, investiguen per què una planta en concret es diu d’aquella manera en llatí: el nom té relació amb el seu color?, la seva forma?, algun fet històric? També és una bona oportunitat per veure l’evolució de les paraules.

El projecte Era d’en Sellés sorgeix com a una aposta de FEDAC Vic pel treball per projectes i la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i, alhora, per donar resposta a la necessitat d’influir positivament en l’entorn de l’escola en un projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS). En aquest sentit, transformar l’Entorn és precisament un dels quatre àmbits en què s’agrupen els 24 Reptes del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 que duen a terme les 24 escoles FEDAC de Catalunya. A més, moltes de les accions que els nois i noies desenvolupen amb el projecte Era d’en Sellés es relacionen amb el projecte d’Escola Verda i responen també als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la UNESCO, especialment als objectius que fan referència a l’acció per al clima i a la vida dels ecosistemes terrestres.

Voleu saber encara més coses del projecte Parc de l’Era d’en Sellés? Escolteu el podcast de l’entrevista que el programa “De tots colors” de Ràdio Vic va fer als coordinadors del projecte de FEDAC Vic.

Alumnes de 4t d'ESO de l'escola FEDAC Vic treballen la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes (ABP) al parc Era d'en Sellés de la capital d'Osona.