Preinscripcions escolars curs 2022-23

Preinscripcions escolars curs 2022-23

Els nens i les nenes que aquest 2022 fan els 3 anys començaran el primer curs d’educació infantil (3-6 anys) el proper mes de setembre. Triar escola és una decisió molt important per a la vida dels infants i per a les famílies; per això us convidem a conèixer en primera persona la vostra escola FEDAC més propera. Hi descobrireu escoles autèntiques per a persones úniques!

Què hem de fer per conèixer una escola FEDAC?

A les escoles FEDAC tenim les portes obertes durant tot l’any per a qualsevol família o entitat que ens vulgui conèixer, no només durant el període de preinscripcions.

Tot i així, entenem que ara és el moment de l’any en què més famílies estan interessades a conèixer la nostra proposta educativa #avuixdemà2024. Si és el vostre cas, només cal que us poseu en contacte directament amb una de les 25 escoles FEDAC de Catalunya per concertar una entrevista i una visita personalitzada.

Podeu sol·licitar la visita personalment a l’escola, per via telefònica o bé omplint el formulari que trobareu a la portada de la pàgina web de cada escola FEDAC.

Com és una visita a les escoles FEDAC?

Un cop hem rebut el vostre interès per conèixer una escola FEDAC, el centre escolar es posarà en contacte amb vosaltres per trobar un dia i una hora que us vagi bé venir, més enllà de les dates de portes obertes que normalment es marca cada escola. Sempre que sigui possible, ens agrada fer la visita a l’escola en horari lectiu, perquè creiem que la millor manera de mostrar-vos una escola FEDAC és vivint-la en primera persona!

A més de la visita, tindreu una entrevista personal on podreu plantejar totes les preguntes que considereu sobre la nostra proposta educativa, el nostre dia a dia i també sobre els serveis i activitats que oferim. També és un bon moment per escoltar-vos, conèixer les vostres expectatives i sobretot com és el vostre fill/a.

Quan s’ha de fer la preinscripció?

El Departament d’Educació estableix cada any les dates de la preinscripció escolar. Les dates per presentar les sol·licituds per al proper curs escolar 2022/23 són les següents:

  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 7 al 21 de març
  • Educació secundària obligatòria (ESO): del 9 al 21 de març
  • Batxillerat: del 20 al 26 d’abril
  • Cicles de formació professional de grau mitjà: del 20 al 26 d’abril per als alumnes que cursen actualment 4t d’ESO; i del 17 al 23 de maig per a la resta d’alumnat
  • Cicles de formació professional de grau superior: del 25 al 31 de maig

Com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

La sol·licitud es presenta en el termini establert de forma telemàtica a través de la pàgina de la Generalitat de Catalunya per a aquest fi. A la sol·licitud heu d’indicar, per ordre de preferència, els centres escolars que són del vostre interès.

En cas que tingueu dubtes o us calgui ajuda en el moment de presentar la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb la vostra escola FEDAC, des d’on us oferiran el suport que necessiteu.

Quina documentació s’ha de presentar amb la sol·licitud?

Abans de presentar la sol·licitud de preinscripció, cal preparar la documentació que haurem d’adjuntar-hi. Hi ha dos documents imprescindibles:

  • DNI o NIE de la mare, el pare o el tutor/a legal de l’alumne. En el cas de ser una persona estrangera, cal adjuntar el passaport, o bé el document d’identitat del país d’origen si és una persona de la Unió Europea.
  • Llibre de família o altres documents que acreditin la filiació. En el cas de nens o nenes en situació d’acolliment, el document a aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afer Socials i Famílies.

Per a més informació

Podeu ampliar la informació de preinscripcions escolars a la pàgina web de la Generalitat preinscripcio.gencat.cat.

Cartell de portes obertes de les escoles FEDAC per al proper curs escolar 2022-23