La pau, 365 dies de l’any

La pau, 365 dies de l’any

Sabies que repartir entrepans a persones sense sostre, visitar els avis d’una residència o organitzar una taula de diàleg intercultural són pràctiques TUtòpiques que fomenten la pau? 

Avui, 30 de gener, les escoles celebrem el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP). Moltes escoles commemoren aquesta jornada amb un acte reivindicatiu en què s’acostuma a llegir un manifest i es realitza alguna acció simbòlica. En moltes escoles, aquest dia és el dia de la pintada de coloms. Però un dia a l’any pot ser origen de pau? 

Treballar la no-violència de manera sistemàtica a l’escola és molt més que fer una celebració un dia a l’any. Comporta tenir presents els drets dels infants, recollits en la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), i fer-los realitat amb cada acció educativa. 

Una escola que treballa amb consciència la no-violència i la pau està cridada a desenvolupar una educació alliberadora de la persona. Això és que les persones puguin prendre les seves pròpies decisions sense ser còpies d’un sistema que anul·la els seus interessos, superant així les manipulacions de la societat de consum.

Aquest model d’escola necessita sistemes de govern i participació concrets, perquè la no-violència i la pau només s’aconsegueixen amb l’escolta profunda de l’altre. És per aquest motiu que la participació democràtica és un pilar clau en una escola que busqui una societat més justa. La participació mou a l’escolta de totes les postures, siguin majories o minories, siguin de diferents procedències…  Tots som comunitat i tothom és escoltat i tingut en compte. 

Una escola que vol educar els seus alumnes en la pau ha de donar a conèixer els grans savis i el seu llegat per a un món més just. Conèixer els grans personatges com Martin Luther King, Malala, Nelson Mandela, Gandhi o el jove de la plaça Tiananmen és fonamental per inspirar una humanitat més justa. El saber, la lectura de clàssics i de relats ecosocials, és un dels mecanismes per construir una consciència ètica que ens ajudi a prendre decisions tenint en compte els principis de bondat i justícia. 

L’acció en aquest tipus d’escola és fonamental perquè, tal com diu Paulo Freire (pare de la pedagogia social), la consciència sense acció transformadora no desenvolupa tot el procés d’aprenentatge de l’infant. Per desenvolupar-se integralment, la persona necessita ser conscient del lloc on viu i realitzar moltes accions de pau, justícia i bondat. Però què és una acció de pau i justícia?

Són aquelles accions que es desenvolupen quan el mestre porta l’alumne a contemplar la realitat del seu barri, del seu poble, de la seva ciutat. L’infant detecta necessitats i sent la necessitat d’implicar-s’hi, esdevenint així agent de canvi. L’escola passa a ser un lloc on la persona troba un sentit a viure, perquè qualsevol persona, allà on es troba, està cridada a fer millor el seu entorn i a fer-ho en comunitat, tenint en compte la diversitat, utilitzant el diàleg com a eina fonamental i celebrant la diferència. 

I tu, quines pràctiques TUtòpiques fas per transformar el teu entorn?

Alumnes de FEDAC Sant Narcís coneixen com era la vida abans entrevistant i escoltant els avis.
Dia Escolar de la No-violència i la Pau a les escoles FEDAC de Catalunya.