La Fundació “la Caixa” i CaixaBank renoven el suport a la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank renoven el suport a la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank renoven el suport a la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID impulsada per la FEDAC. La setmana passada Patrícia Rubio, directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Barcelona, i Modest Jou, director general de la FEDAC, van signar un nou conveni de col·laboració en el marc de la iniciativa solidària #AJUDAfamíliesxCOVID.

La campanya #AJUDAfamíliesxCOVID va veure la llum en ple confinament durant el mes d’abril de 2020. En aquell moment ja es començaven a fer palesos els efectes de la pandèmia en l’economia de moltes famílies de les escoles FEDAC, que havien hagut de tancar els seus petits negocis o havien perdut la feina. Seguint la missió de la FEDAC i els valors d’equitat i solidaritat, vam posar en funcionament la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID a través de la pàgina web dacaccio.org per recaptar fons a favor d’aquestes famílies.

Des d’aleshores, la campanya ha recollit més de 48.000 euros gràcies a la solidaritat de la comunitat educativa FEDAC, de les diferents iniciatives altruistes que han liderat els alumnes de les escoles i del suport rebut per part d’entitats com la Fundació “la Caixa” i CaixaBank. Els diners que la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID recull es destinen en la seva integritat a concedir ajuts a les famílies FEDAC més desfavorides perquè puguin fer front a despeses tan elementals d’una llar amb infants com l’alimentació o els subministraments.

A la pàgina web dacaccio.org es poden continuar fent donatius a la campanya, i també s’hi poden consultar els marcadors actualitzats dels diners recaptats i concedits en forma d’ajuts.

Imatge de la campanya #AJUDAfamíliesxCOVID de la FEDAC a la web dacaccio.org

Logotip Fundació "la Caixa"

La campanya solidària #AJUDAfamíliesxCOVID de la FEDAC rep el suport de la Fundació "la Caixa" i CaixaBank.