Les direccions pedagògiques de primària amplien la formació en transformació educativa a la Mondragon Unibertsitatea

Les direccions pedagògiques de primària amplien la formació en transformació educativa a la Mondragon Unibertsitatea

Les direccions pedagògiques d’educació primària de les 25 escoles FEDAC han presentat aquest dilluns els projectes de final del diploma universitari “Pedagogia i gestió per transformar l’escola”, que han cursat a la Mondragon Unibertsitatea.

Durant el curs, les direccions pedagògiques de primària de les escoles FEDAC s’han format en el marc pedagògic del canvi a l’escola i en les eines necessàries per projectar, dissenyar i liderar la transformació dels centres escolars.

Per als projectes de final de curs, els docents FEDAC han desenvolupat en grup un conjunt de treballs d’investigació al voltant de diversos reptes actuals de les escoles.

Amb metodologia Design Thinking, cada grup ha creat un prototip per donar resposta al seu repte, amb la finalitat de transformar i millorar l’impacte de l’escola. La sala d’actes de FEDAC Amílcar va acollir les presentacions d’aquests projectes de final de curs.

5 prototips per transformar l’escola

En grups de cinc persones, els i les responsables de la direcció pedagògica de primària les 25 escoles FEDAC de Catalunya, van presentar els cinc projectes següents:

  • Prototip per involucrar l’alumnat i les famílies de 5è i 6è de primària en el procés d’avaluació i feedback.
  • Prototip d’un manual de lectura en família amb l’objectiu de millorar la competència lingüística en llengua catalana de l’alumnat a partir de la creació de l’hàbit lector.
  • Prototip per repensar l’avaluació amb la retroalimentació i el feedback a partir de la pràctica docent.
  • Prototip per afavorir la participació de les famílies, dins i fora de l’horari escolar, alineat amb la relació família-escola del nostre pla d’innovació educativa #avuixdemà.
  • Prototip per a la celebració dels èxits com a element de cohesió del claustre amb la finalitat de promoure la creativitat i la innovació pedagògica.

Aquest és el segon any que docents de les escoles FEDAC es formen a la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de la Mondragon Unibertsitatea. El curs 2020-21, 25 educadors FEDAC amb rol shaker o sacsejador van cursar-hi el diploma “Nous rols per a l’aprenentatge en educació”.

Els resposables de la direcció pedagògica de les 25 escoles FEDAC després de presentar els seus projectes de final del diploma universitari "Pedagogia i gestió per transformar l'escola", que han cursat a la Mondragon Unibertsitatea.