FEDAC Salt i el projecte Llengües Vives

FEDAC Salt i el projecte Llengües Vives

Us heu aturat mai a pensar quantes llengües es parlen a Catalunya? I vosaltres, quantes llengües parleu? I com les utilitzeu? Per què és important parlar-les i escriu-les amb correcció? Amb el projecte Llengües Vives, els alumnes de l’escola FEDAC Salt troben resposta a aquestes qüestions i moltes més vinculades a l’àmbit de les llengües. Es tracta que nens i joves aprenguin a estimar les llengües com a un element vertebrador de la seva identitat, i prenguin consciència del seu valor com a eina de comunicació.

Per això, tots els alumnes de l’escola, des d’infantil-5 i fins a 4t de secundària, participen en diferents activitats adaptades a la seva edat, però amb un element comú: la utilització de les llengües amb una finalitat comunicativa concreta en un context real. 

D’aquesta manera, el projecte Llengües Vives pretén que els alumnes no vegin les llengües com a una matèria més del currrículum escolar, sinó com a una eina de comunicació que els permet entrar en contacte amb altres persones, conèixer millor l’entorn on viuen, expressar els seus sentiments, descobrir el món dels llibres, convertir-se en narradors, fer de periodistes… 

Alhora, aquest projecte s’emmarca en el pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024 de les escoles FEDAC i dona resposta a diferents Reptes de l’educació del segle XXI.

Activitats per mantenir les Llengües Vives!

Per dur a terme el projecte Llengües Vives, cada curs dedica una hora setmanal de català a fer una activitat que implica la utilització de la llengua:

  • Infantil-5 (I5): Tan bon punt els nens i nenes s’inicien en l’escriptura, comencen a participar en el projecte Llengües Vives. En aquest curs, els alumnes escriuen, amb el suport de la mestra, les seves primeres cartes grupals, que envien als nens i nenes d’una altra escola FEDAC.
  • 1r i 2n de primària: Al cicle inicial de primària, Llengües Vives proposa als alumnes crear rodolins sobre Salt, per acabar reunint-los en un llibre a final de curs. L’objectiu és que es diverteixin mentre juguen amb la llengua i també que descobreixin llocs, fets, persones i curiositats de la vila.
  • 3r de primària: En aquest curs, els nens i nenes s’intercanvien cartes amb els alumnes de 3r de primària de FEDAC Sant Feliu de Codines. Les cartes ja s’escriuen individualment, de manera que cada alumne inicia una amistat a distància amb una persona que no han vist mai. Per als nens i nenes, es tracta d’una activitat molt especial, ja que esperen les respostes dels seus amics per correspondència amb molta il·lusió.
  • 4t i 1r de primària: Els alumnes de 4t de primària es converteixen en els padrins lectors dels alumnes de 1r, i l’activitat esdevé també un Aprenentatge-Servei. Cada alumne de 4t estableix un primer contacte amb el seu fillol lector per tal de conèixer els seus gustos i interessos i, a partir d’aquí, fer una tria d’aquells contes que segurament li agradaran i preparar la lectura. Aquest any, amb les circumstàncies de la covid-19, el projecte es fa a distància per no trencar els grups bombolla: així, els alumnes de 4t envien formularis als alumnes de 1r per descobrir les seves preferències, s’envien vídeos amb les recomanacions lectores, es comuniquen en línia, etc.
  • 5è de primària i 1r de secundària: Amb el projecte Llengües Vives els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO es converteixen en periodistes radiofònics. Ells són els encarregats de crear, produir i locutar el programa de ràdio “FEDAC Salt t’explica”, que s’emet quinzenalment a Ràdio Salt 97.7 FM (dijous a les 10h i dissabte a les 17h). A través del treball cooperatiu, els alumnes són els encarregats de decidir els continguts de cada programa, crear-ne l’escaleta, contactar amb les fonts i enregistrar les diferents seccions. En aquest context, la llengua es converteix en una eina de comunicació periodística, alhora que també aprenen tècniques radiofòniques i d’oratòria. Si els voleu escoltar, podeu recuperar les seves emissions al site de l’escola “FEDAC Salt t’explica”.

  • 6è de primària i 1r de secundària: En el darrer curs de primària i el primer de secundària, els alumnes fan un treball d’investigació sobre les llengües maternes. L’àrab, l’amazic, el castellà, el saranhule, el català… són sovint algunes de les llengües maternes presents a l’aula. Amb aquest treball, els alumnes aprenen a valorar la diversitat lingüística, els orígens de les diferents llengües, la saviesa popular que es desprèn dels refranys, les semblances i les diferències entre les llengües… Però, sobretot, aprenen a estimar els seus orígens i els dels companys d’aula.

    A més, els alumnes d’aquests cursos són els responsables de l’activitat “El català correcte passa’l”. Es tracta de detectar errors que sovint cometem en català i corregir-los. Quan detecten un error, els alumnes enregistren un vídeo dient l’error i tot seguit es graven dient-ho correctament. Aquests vídeos es comparteixen després a tots els cursos de primària, perquè tothom els pugui veure i prendre consciència de les errades més freqüents i la importància de parlar bé la llengua catalana.
  • 3r de secundària: Els alumnes d’aquest curs es converteixen en periodistes de la revista digital escolar Junior Report. Amb l’assessorament de periodistes professionals i La Vanguardia, els estudiants aprenen a organitzar-se i a treballar com en una redacció: es reuneixen, decideixen els temes d’actualitat que volen tractar, contacten amb les fonts i redacten les notícies, tenint cura de la llengua i dels requisits formals de cada gènere periodístic. 
  • 4t de secundària: Els estudiants més grans de l’escola s’involucren en el projecte Llengües Vives donant suport als altres cursos quan necessiten un cop de mà. Ells són, per exemple, els encarregats de crear les publicacions sobre secundària al compte d’Instagram que gestionen els nens i nenes de 5è de primària.

Alumnes de l'escola FEDAC Salt treballen cooperativament en el projecte Llengües Vives tot preparant el programa de ràdio "FEDAC Salt t'explica".