Apostem pel batxillerat PRO, un batxillerat diferent!

Apostem pel batxillerat PRO, un batxillerat diferent!

El proper curs 2023/24 seran ja tres les escoles FEDAC que impartiran el batxillerat PROfessionalitzador, conegut popularment com a Bat PRO. Després de l’èxit d’aquesta modalitat de batxillerat a FEDAC Manresa, les escoles FEDAC Lleida i FEDAC Vic amplien l’oferta educativa i el proper curs oferiran també l’etapa de batxillerat en la modalitat de Bat PRO. Un altre batxillerat diferent que fuig dels esquemes tradicionals per a aquesta etapa és el que imparteix FEDAC Sant Narcís, a Girona.

Ja fa quatre cursos que l’escola FEDAC Manresa imparteix amb gran èxit el batxillerat PRO. Aquest batxillerat es caracteritza per la seva flexibilitat, orientat al desenvolupament de les competències i els talents de l’alumnat amb el treball per projectes.

Per a qui és el batxillerat PRO?

El batxillerat PRO és per a tothom, però es dirigeix especialment a nois i noies que volen ampliar la seva formació i talents abans d’orientar la seva trajectòria acadèmica i professional cap a estudis que no requereixen la prova d’accés a la universitat (selectivitat), com són cicles formatius de grau superior, escoles d’arts i oficis o alguns estudis universitaris de l’àmbit social.

El batxillerat PRO també és un itinerari adient per a estudiants que volen fer la prova d’accés a la universitat, però que prefereixen preparar-se al seu ritme en tres anys o més.

Com és el batxillerat PRO?

El batxillerat PRO es basa en la personalització de l’aprenentatge a partir del treball per projectes per a l’assoliment del currículum de l’etapa. D’aquesta manera, el currículum es treballa per competències, amb projectes com a matèries.

El professorat d’aquesta modalitat de batxillerat acompanya els nois i noies i els ajuda a descobrir i a fer créixer els seus coneixements a partir dels talents de cadascú. Un dels principals objectius del batxillerat professionalitzar és que cada alumne trobi la seva passió i desenvolupi les seves habilitats mentre gaudeix de l’etapa i del procés d’aprenentatge.

Aquest enfocament assegura la posada en pràctica de les intel·ligències múltiples a partir del treball de 8 àmbits competencials que, conjuntament, permeten que els alumnes assoleixin 8 habilitats professionals que considerem clau en el segle XXI:

8 TENDÈNCIES EDUCATIVES8 ÀMBITS COMPETENCIALS8 HABILITATS PROFESSIONALS
LlenguatgesCompetència lingüísticaHabilitats comunicatives
MakerInternational ProjectAdaptabilitat
Internet de les cosesCiència i culturaPresa de decisions
EmprenedoriaEconomia per emprendreResolució de problemes
CreativitatFEDARTFlexibilitat
CoachingProfessional Personal ProjectAutonomia
Lideratge personalLíderEnMiResponsabilitat
Treball cooperatiuPhysical EducationTreball en equip

El Bat PRO també es caracteritza per la col·laboració de les escoles amb entitats de l’entorn, com són universitats, empreses o l’Institut Obert de Catalunya (IOC), de manera que els nois i noies amplien horitzons.

El batxillerat de FEDAC Sant Narcís, un altre batxillerat diferent!

Un altre batxillerat diferent és el que ofereix l’escola FEDAC Sant Narcís, a Girona. Es tracta també d’un batxillerat molt personalitzat, que posa l’èmfasi en l’autonomia i el lideratge personal de l’alumnat i en l’orientació individualitzada. El batxillerat de FEDAC Sant Narcís inclou, a més, una estada de pràctiques en una empresa.

Els estudiants que cursen el batxillerat a FEDAC Sant Narcís disposen cada dia de dues hores de treball personal a l’escola per aprofundir en els continguts de l’etapa amb el desenvolupament de projectes del seu interès, que han pactat prèviament amb els professors.

Aquests projectes ajuden els alumnes a aprofundir en diferents àmbits del coneixement i a orientar la seva trajectòria acadèmica i professional posterior. Durant el batxillerat, els estudiants de FEDAC Sant Narcís realitzen, a més, unes pràctiques obligatòries en una empresa de, com a mínim, 70 hores. Les pràctiques els permeten tenir un primer contacte amb el món laboral i descobrir o redefinir els seus interessos personals.

Alhora, els alumnes tenen cada setmana un espai d’àgora per debatre sobre temes relacionats amb les matèries de l’etapa, i participen en trobades internacionals dins del programa Model United Nations (MUN).

Els batxillerats de FEDAC Amílcar, FEDAC Horta i FEDAC Xarxa

També es pot cursar l’etapa de batxillerat a les escoles FEDAC Amílcar, FEDAC Horta i FEDAC Xarxa (Berga). Aquests centres ofereixen els itineraris cientificotècnic i humanisticosocial, i es dirigeixen especialment a nois i noies que volen orientar la seva trajectòria acadèmica cap a la universitat.

Batxillerat PRO de FEDAC Lleida